Diensten Begeleiden bij Uitvaart en Herdenkingen

Bij overlijden van een dierbare komt in korte tijd veel op de nabestaanden af. Er moet veel geregeld worden. Voor de organisatorische kant is de uitvaartondernemer uw steun en toeverlaat. Ritueelbegeleiders en rouwbegeleiders helpen u bij een inhoudelijke invulling van het afscheid of de ceremonie. Vooraf word besproken wat de wensen en verlangens zijn , wie er een actie aandeel in kunnen vervullen en wat mijn rol is als rouwbegeleider. Elke situatie is anders.


Freelance ritueel begeleider bij uitvaarten en herdenkingen op de volgende terreinen:

  • Ritueel begeleiden en voorgaan bij uitvaarten
  • Ondersteuning bij rouwverwerking
  • Pastoraat bij ouderen
  • Voorganger in weeksluitingen en bij erediensten
  • Kerkelijk werker

Reactie van een familie

"Beste Jenne,

Wij willen jou enorm bedanken voor al jouw steun tijdens de voorbereiding en uitvaart van onze vader en daar heb jij ook een groot aandeel in gehad. Wij bedanken jou voor je beluisterend oor, het treffen van de juiste toon, je adviezen en het vertalen van ons gevoel in gesproken woord."

Tijdens het afscheid wordt ook aandacht gegeven aan hen, die achterblijven. Zij moeten na de uitvaart weer verder. Bij het afscheid kan als herdenking van wie de overledene was en wat hij of zij in hun leven heeft betekend, o.a. gebruik worden gemaakt van kaarsen, gebeden, bloemen, gedichten en een toespraak. Sommige tradities kennen een avondwake aan de vooravond van de uitvaart.


Er is steeds meer vraag naar. Ritueelbegeleiders helpen het afscheid inhoud en vorm te geven. Ongeacht of iemand lid is van een kerk of geloofsgemeenschap. Het is het afscheid van uw geliefde.


Daarnaast kan ik een passende vieringen verzorgen ter herdenking van overledenen en helpen met het opstellen van een levensboek.


roubegleider

 

 

 

Jenne de Haan
Ritueel begeleider bij rouw

Tel: 015-2577645
Tel: 06-21701198
E: jennemarieke@gmail.com

Inzetbaar in het gebied Den Haag tot Zoetermeer, Rotterdam tot en met Hoek van Holland en alle tussen liggende plaatsen.


Vergoeding vanuit uitvaartverzekering

Wist u dat nabestaanden de kosten van ritueelbegeleiding vergoed kunnen krijgen via een uitvaartverzekering?
Er is een kennisdossier samengesteld waarin wordt uitgelegd wat de vergoedingen zijn voor ritueelbegeleiding en welke voorwaarden er kunnen gelden.
Bekijk het dossier door hier op te klikken.