Als iemand overlijdt die u dierbaar is, dan bent u in de rouw. Rouw kan wel gezien worden als het antwoord dat u geeft op het verliezen van een dierbare. U bent iemand verloren en nu moet u leren leven met dat gemis.

Ik zie rouwen als het verwerken van gevoelens en gedachten. Daarbij komen momenten voor van bezig zijn met het verlies en momenten van afleiding. Geen twee mensen rouwen hetzelfde. Ieder doet dat op zijn of haar eigen manier. Elk rouwproces is uniek in hoe het verloopt, hoe lang het duurt en hoe intens het is.

Om te voorkomen dat u het gevoel krijgt dat u uw grip verliest, kan het helpen aandacht te besteden aan hoe u uw verlies verwerkt en u bewust te worden van hoe uw rouwproces eruit ziet.

Er is geen goed of fout bij rouwverwerking. U rouwt op de manier zoals u dat doet. U kunt hierbij wel stil staan bij hoe u reageert op het verlies, hoe u omgaat met gevoelens en gedachten. Verlies overkomt u, het verwerken van rouw doet u immers u.