Een lange tijd is er gedacht dat ieder rouwproces in een aantal fasen onderscheiden kan worden. Ook dacht men dat ieder fase een duidelijk begin- en eindpunt had. Daarbij dacht men ook dat in elke fase vaste reacties voorkomen. Sommige auteurs hebben in een rouwproces drie fasen onderscheiden, terwijl anderen het juist weer hebben over vijf of acht fasen.

Er wordt tegenwoordig op een andere manier naar rouwprocessen gekeken. In het zogeheten rouwtaken model van de Amerikaanse psychiater W. Worden, wordt er van uit gegaan dat mensen na het verlies van een dierbare vier taken dienen te volbrengen. De vier taken zijn:

  1. Het aanvaarden van het verlies
  2. Het voelen van de pijn die het gevolg is van het verlies
  3. Het aanpassen aan een leven en een situatie waar de overleden dierbare geen deel meer van uitmaakt
  4. De overledene emotioneel een plek geven en verder leven zonder de overledene.

Jenne de Haan kan u bij deze vier taken ofwel fasen ondersteunen waar u dit wenst. U kunt bij ons een rouwgesprek aanvragen als u merkt moeite te hebben het verlies te verwerken. Een rouwgesprek vind meestal bij u thuis plaats maar kan ook elders gevoerd worden. In dit gesprek bieden we hulp om verder alleen de toekomst aan te kunnen gaan. Elk gesprek duurt hooguit één uur.