We hebben allemaal ons eigen verhaal. Bij het ouder worden wil het weleens voorkomen dat we moeite hebben met het herinneren van de vele meegemaakte gebeurtenissen uit ons leven. Dat geeft niet dat is menselijk.

U kunt mij, Jenne de Haan, inschakelen bij het samenstellen van een levensboek. In een dergelijk boek staat uw unieke leven centraal. Hiervoor ben ik gecertificeerd. Samen gaan we terug in uw verleden. Door met elkaar te communiceren, foto’s en voorwerpen te bekijken, komen uw herinneringen weer naar boven. Uw authentieke pad wordt helderder. Het gaat er niet om of de feiten wel of niet kloppen, maar om hoe u het heeft ervaren. Het maken van een levensboek blijkt in de praktijk bovendien van grote meerwaarde te zijn voor uw mentale gezondheid.

In het boek kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen zoals uw kinderjaren, uw jeugd, belangrijke vriendschappen, uw gezin, uw gezondheid, en wat er zoal aan noemenswaardige gebeurtenissen is voorbij gekomen in de wereld om u heen.

U laat door het maken van een levensboek bovendien iets unieks en waardevols na voor de komende generaties.