Net als vorig jaar zal ook dit jaar er een gelegenheid zijn in Delft om dierbare overledenen te gedenken. Dit jaar is het op zondag 6 november. Tijdens deze middag kan er een kaarsje worden aangestoken en een naam of een gedachte op een groot schildersdoek worden geschreven.

‘Lichtjes voor Delft’ is het afgelopen jaar door veel mensen bezocht. Zij hebben aangegeven dat zij deze actie zeer hebben gewaardeerd, dat zo’n gelegenheid voor hen veel heeft betekend. Herdenken kan veel losmaken. Daarom zijn mensen aanwezig om de bezoekers bij te staan mochten zij daar prijs op stellen.

Het begint om 14.00 uur op het Heilige Geest Kerkhof in Delft. Aansluitend is de mogelijkheid om een korte zoekdienst in de naastliggende Oude Kerk bij te wonen. Deze dienst begint om 14:45 uur en zal door ondergetekende worden geleid.

Het thema luidt dit jaar: ‘Ik draag je in mijn hart.’ Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens op 6 november

Jenne de Haan, ritueel begeleider bij rouw