Uitvaartgesprekken, Rouwgesprekken en diverse gesprekken

Vanuit de leef- en ervaringswereld van de mensen die achterblijven invulling geven aan de plechtigheid resp. inhoud van de gesprekken zodat zij verder kunnen in hun leven. Delen geeft ruimte en perspectief.

Uitvaartgesprekken

Hierin staat het leven van de overledene centraal. Hoe wilt u vormgeven aan de plechtigheid. Wilt u dat het geloof ook een rol speelt? Dit zijn de vragen die beantwoord zullen worden in het gesprek waarna er naar uw wens invulling aan de uitvaart zal worden gegeven.

Rouwgesprekken

U kunt een rouwgesprek aanvragen als u merkt moeite te hebben het verlies te verwerken. Een rouwgesprek vind meestal bij u thuis plaats maar kan ook elders gevoerd worden. In dit gesprek bieden we hulp om verder alleen de toekomst aan te kunnen gaan. Elk gesprek duurt hooguit één uur.

Diverse gesprekken

Aansluitend op de situatie waarin iemand verkeerd op zoek gaan naar nieuwe kansen.

Delen geeft ruimte en perspectief.

Belt u voor informatie naar 015-2577645 / 06-21701198 of neem via het contactformulier contact op. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar jennemarieke@gmail.com.