Van Levensverhaal tot Levensboek

time

Sinds juni 2010 heb ik het certificaat van de cursus “Van levensverhaal tot levensboek.” Deze cursus werd opgezet door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in samenwerking met de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB). Doel is mensen die moeite hebben met hun herinnering te helpen belevenissen uit hun eigen leefwereld weer helder te krijgen aan de hand van foto’s en voorwerpen en dat vast te leggen in een boek. Deze vorm van werken is ontstaan in de zorg voor mensen met een beperking.

Later bleek deze ook geschikt te zijn voor ieder ander die zijn of haar levensverhaal wil doorgeven aan de volgende generatie. Dat kan ook helpen in hun contacten, vanuit de verzorging, vanuit de meest betrokken familie en vanuit contacten met bezoekers en pastores, wanneer zij dat zelf niet meer kunnen zeggen. Als de herinnering hen in de steek laat. Of de feiten wel of niet kloppen is niet van belang. Wel de beleving. De vraag is: Hoe wil iemand in de herinnering bij anderen achterblijven?

Behalve individuele hulp kunt u ook een beroep op mij doen om anderen te trainen.