Begeleiden bij Uitvaart en Herdenkingen

Mijn naam is Jenne de Haan. Ik woon in Delft. Het grootste deel van mijn leven werkte ik in verschillende administratieve functies. Op latere leeftijd ben ik op HBO-niveau theologie gaan studeren aan de Hogeschool Windesheim/NBI te Utrecht. Mijn diploma heb ik behaald in 2005.

Later heb ik me toegelegd op het voorgaan in afscheidsvieringen in de vorm van Rouwbegeleiding, Uitvaartbegeleiding en herdenkingbegeleiding in Delft, Den Haag, Maassluis en Nootdorp. In het voorjaar 2008 haalde ik mijn certificaat. Tijdens mijn stages in Den Haag deed ik hierin werkervaring op, ook ten aanzien van de omgang met ouderen en mensen met een beperking, zowel individueel als in groepsverband o.a. in diverse woonzorgcentra van de Stichting Saffier-de Residentie uit Den Haag: Swaenestate, Swaenehove, Swaenesteyn en WoonZorgPark Loosduinen.

Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Ritueelbegeleiders, van 2012 tot en met 2017 was ik bestuurslid in de rol van penningmeester.
Voor verificatie kijkt u op: http://www.lbvr.nl/organisatie/bestuur.html

Ervaringen en geschiedenis van Het Leven Waardig Afsluiten

Tussen 1 november 2009 en 23 januari 2011 was ik werkzaam als kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente te Maassluis

Op 11 november 2012 heb ik een certificaat behaald om volgens de methode “‘Ik Zou zo graag een ketting rijgen” kringgesprekken te leiden voor en met ouderen. Deze methode geeft handreikingen in meer dan 100 levensthema’s om deze gesprekken met hen aan te gaan

Tussen 22 november 2012 en 17 februari 2013 werkte ik als waarnemend kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente te Nootdorp. Op 28 juni 2013 heb ik een vervolgcursus gevolgd in het Zonnehuis in Vlaardingen inzake groepswerk met dementerende bejaarden en met een certificaat afgesloten. De titel van deze vervolgcursus was “Maar ik kan de draad niet krijgen.” Informatie over tarieven op verzoek. De maanden mei, juni en juli 2014 heb ik waarnemend als geestelijk verzorger gewerkt in WoonZorgPark Loosduinen van Stichting Saffier-de Residentie in Den Haag.

Sinds 2015 lid van bestuur commissie pastoraat zorginstellingen van de raad van kerken te Delft.

Ook ben ik sinds 2015 betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse lichtjesdag op de 1e zondag van November te Delft

Kerkasiel: Ik heb afgelopen winter enkele kerkdiensten geleid in de Bethelkapel in Den Haag in het kader van kerkasiel.

VPTZ – Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg. Om mantelzorgers van zieke partners de ruimte te geven even op adem te komen worden vrijwilligers ingezet om hen die ruimte te geven. Zo kunnen zij nieuwe energie opdoen om er later weer voor hun partner te zijn. Sinds mijn certificering op 11 maart 2019 draai ik in dit rooster mee.

Een reactie van een familie

“Beste Jenne,

Wij willen jou enorm bedanken voor al jouw steun tijdens de voorbereiding en uitvaart van onze vader en daar heb jij ook een groot aandeel in gehad. Wij bedanken jou voor je beluisterend oor, het treffen van de juiste toon, je adviezen en het vertalen van ons gevoel in gesproken woord.”

Behalve dat ik weeksluitingen en kerkdiensten leidt in zorginstellingen ga ik soms ook voor in kerkdiensten in wijkgemeenten. Zoals onlangs in de Maranathakerk in Den Haag.
 
Voor de geluidsopname van deze dienst kunt u naar www.kerkomroep.nl gaan. Klik daarna op de datum.
Zie hieronder de pdf versies:
 
 
 
 
uitvaartbegeleider delft