Wist u dat nabestaanden de kosten van ritueelbegeleiding vergoed kunnen krijgen via een uitvaartverzekering?
Er is een kennisdossier samengesteld waarin wordt uitgelegd wat de vergoedingen zijn voor ritueelbegeleiding en welke voorwaarden er kunnen gelden.
Bekijk het dossier door hier op te klikken.

Begrafenis of crematie: € 505,-

Avondwake: op aanvraag
Combinatie avondwake en uitvaart: op aanvraag
Herdenkingen: op aanvraag
Extra bezoeken: op aanvraag

Reiskosten: kosten openbaar vervoer. Extra taxikosten bij calamiteiten worden doorberekend.

Overige diensten:
Pastoraat bij rouwverwerking: op aanvraag
Levensverhaal tot levensboek: op aanvraag